Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/62163/Peter Engman
<<<<<  >>>>>

Peter Engman
svensk skådespelare


Wikidata/Q551230  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1963-09-24 tisdag

Ålder idag den 26 september:
59 år, 0 mån, 2 dagar, totalt 21552 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill