Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/60775/Renate Götschl
<<<<<  >>>>>

Renate Götschl
österrikisk alpin skidåkare


Wikidata/Q78573  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1975-08-06 onsdag

Ålder idag den 28 november:
47 år, 3 mån, 22 dagar, totalt 17281 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill