Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/60064/Bjarne Riis
<<<<<  >>>>>

Bjarne Riis
dansk tävlingscyklist


Wikidata/Q310288  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1964-04-03 fredag

Ålder idag den 24 april:
60 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 21936 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på danska
    Wikipedia på norska, bokmål


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill