Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/59867/Hasse Brontén
<<<<<  >>>>>

Hasse Brontén
svensk komiker


Wikidata/Q5587386  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1967-03-19 söndag

Ålder idag den 30 mars:
56 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 20465 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill