Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/59460/John F Kennedy Jr (John-John)
<<<<<  >>>>>

John F Kennedy Jr (John-John)    †
amerikansk advokat och publicist, son till John F Kennedy [JFKk]


Wikidata/Q316064  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1960-11-25 fredag
Avliden 1999-07-16 fredag

Född för 63 år, 0 mån, 9 dagar sedan, totalt 23019 dagar

Avled vid en ålder av 38 år, 7 mån, 21 dagar, totalt 14112 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill