Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/59350/Russell A Hulse
<<<<<  >>>>>

Russell A Hulse
amerikansk fysiker och astronom


Wikidata/Q156286  (foto)

Kategori V = vetenskap, mera känd (?)

Född 1950-11-28 tisdag

Ålder idag den 17 maj:
71 år, 5 mån, 19 dagar, totalt 26103 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill