Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/58079/Richard Dunne
<<<<<  >>>>>

Richard Dunne
irländsk fotbollsspelare


Wikidata/Q241502  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1979-09-21 fredag

Ålder idag den 4 december:
44 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 16145 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill