Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/57473/Tempestt Bledsoe
<<<<<  >>>>>

Tempestt Bledsoe
amerikansk skådespelerska i bl.a Cosby


Wikidata/Q541171  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1973-08-01 onsdag

Ålder idag den 26 september:
49 år, 1 mån, 25 dagar, totalt 17953 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill