Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/56835/Märta Tikkanen
<<<<<  >>>>>

Märta Tikkanen
finlandssvensk författare och debattör


Wikidata/Q465912  (foto)

Kategori A = annat

Född 1935-04-03 onsdag

Ålder idag den 24 april:
89 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 32529 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill