Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/56486/Anton Strålman
<<<<<  >>>>>

Anton Strålman
svensk ishockeyspelare


Wikidata/Q594621  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1986-08-01 fredag

Ålder idag den 26 september:
36 år, 1 mån, 25 dagar, totalt 13205 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill