Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/56207/Gunnar Ekelöf
<<<<<  >>>>>

Gunnar Ekelöf
svensk författare och poet


Wikidata/Q366311  (foto)

Kategori A = annat, mera känd (?)

Född 1907-09-15 söndag
Avliden 1968-03-16 lördag

Född för 114 år, 0 mån, 3 dagar sedan, totalt 41642 dagar

Avled vid en ålder av 60 år, 6 mån, 1 dagar, totalt 22098 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill