Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/55495/Nadja Evelina
<<<<<  >>>>>

Nadja Evelina
svensk popartist


Wikidata/Q105576455  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1995-11-21 tisdag

Ålder idag den 4 december:
28 år, 0 mån, 13 dagar, totalt 10240 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill