Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/55244/Sirhan Sirhan
<<<<<  >>>>>

Sirhan Sirhan
jordansk dömd mördare (Robert Kennedy)


Wikidata/Q297112  (foto)

Kategori A = annat

Född 1944-03-19 söndag

Ålder idag den 3 mars:
79 år, 11 mån, 15 dagar, totalt 29204 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på danska
    Wikipedia på norska, bokmål


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill