Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/54717/Martin Ljung
<<<<<  >>>>>

Martin Ljung    †
svensk skådespelare


Wikidata/Q1341342  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1917-08-15 onsdag
Avliden 2010-09-30 torsdag

Född för 105 år, 1 mån, 11 dagar sedan, totalt 38393 dagar

Avled vid en ålder av 93 år, 1 mån, 15 dagar, totalt 34014 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill