Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/54661/Bengt Fjällberg
<<<<<  >>>>>

Bengt Fjällberg
svensk alpin skidåkare

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1961-09-15 fredag

Ålder idag den 18 sep:
60 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 21918 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q817225
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill