Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/54356/Pia Oscarsson
<<<<<  >>>>>

Pia Oscarsson
svensk skådespelerska i bl.a Skilda världar


Wikidata/Q4971408  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1956-08-07 tisdag

Ålder idag den 26 september:
66 år, 1 mån, 19 dagar, totalt 24156 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill