Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/53345/Håkan Hagegård
<<<<<  >>>>>

Håkan Hagegård
svensk sångare


Wikidata/Q724958  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1945-11-25 söndag

Ålder idag den 28 november:
77 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 28127 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill