Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/53268/Martin Luuk
<<<<<  >>>>>

Martin Luuk
svensk manusförfattare, skådespelare och Kristians bror


Wikidata/Q5968396  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1968-08-06 tisdag

Ålder idag den 15 augusti:
54 år, 0 mån, 9 dagar, totalt 19732 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill