Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/52399/Alexander Isak
<<<<<  >>>>>

Alexander Isak
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q23759917  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1999-09-21 tisdag

Ålder idag den 13 juni:
24 år, 8 mån, 22 dagar, totalt 9032 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill