Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/52349/Per Gavelius
<<<<<  >>>>>

Per Gavelius
svensk skådespelare

Kategori U = underhållning

Född 1949-03-19 lördag

Ålder idag den 3 mars:
74 år, 11 mån, 15 dagar, totalt 27378 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q5753639
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill