Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/51968/Emma Sjöberg
<<<<<  >>>>>

Emma Sjöberg
svensk modell


Wikidata/Q284206  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1968-09-13 fredag

Ålder idag den 25 okt:
53 år, 1 mån, 12 dagar, totalt 19400 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill