Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/51946/Johannes Brost
<<<<<  >>>>>

Johannes Brost
svensk skådespelare


Wikidata/Q5587565  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1946-09-25 onsdag
Avliden 2018-01-04 torsdag

Född för 75 år, 1 mån, 0 dagar sedan, totalt 27424 dagar

Avled vid en ålder av 71 år, 3 mån, 9 dagar, totalt 26034 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill