Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/51762/Jonas Bergqvist
<<<<<  >>>>>

Jonas Bergqvist
svensk ishockeyspelare


Wikidata/Q948276  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1962-09-26 onsdag

Ålder idag den 14 juli:
61 år, 9 mån, 18 dagar, totalt 22572 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill