Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/51279/Christi Ellen Harris
<<<<<  >>>>>

Christi Ellen Harris
amerikansk skådespelerska

Kategori U = underhållning

Född 1979-12-03 måndag

Ålder idag den 15 augusti:
42 år, 8 mån, 12 dagar, totalt 15596 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill