Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/51265/Juliane Köhler
<<<<<  >>>>>

Juliane Köhler
tysk skådespelerska


Wikidata/Q63450  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1965-08-06 fredag

Ålder idag den 26 september:
57 år, 1 mån, 20 dagar, totalt 20870 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på tyska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill