Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/50879/Shinji Ono
<<<<<  >>>>>

Shinji Ono
japansk fotbollsspelare


Wikidata/Q360580  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1979-09-27 torsdag

Ålder idag den 28 november:
43 år, 2 mån, 1 dagar, totalt 15768 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill