Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/49648/Shirley Ann
<<<<<  >>>>>

Shirley Ann
svensk sångerska

Kategori U = underhållning

Född 1948-03-19 fredag

Ålder idag den 30 mars:
75 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 27404 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4936127
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill