Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/49243/Pierre Lindstedt
<<<<<  >>>>>

Pierre Lindstedt
svensk skådespelare

Kategori U = underhållning

Född 1943-08-15 söndag

Ålder idag den 26 september:
79 år, 1 mån, 11 dagar, totalt 28897 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q5958223
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill