Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/47854/Ann-Britt Ryd Pettersson
<<<<<  >>>>>

Ann-Britt Ryd Pettersson
svensk nyhetsuppläsare och journalist


Wikidata/Q4976032  (foto)

Kategori A = annat

Född 1954-03-19 fredag

Ålder idag den 4 december:
69 år, 8 mån, 16 dagar, totalt 25462 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill