Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/47792/Simon Thern
<<<<<  >>>>>

Simon Thern
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q1342780  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1992-09-18 fredag

Ålder idag den 25 okt:
29 år, 1 mån, 7 dagar, totalt 10629 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill