Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/47167/Tara Fitzgerald
<<<<<  >>>>>

Tara Fitzgerald
brittisk skådespelerska


Wikidata/Q272174  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1967-09-18 måndag

Ålder idag den 15 augusti:
54 år, 10 mån, 27 dagar, totalt 20055 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill