Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/46950/Marie Bergman
<<<<<  >>>>>

Marie Bergman
svensk sångerska


Wikidata/Q289903  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1950-11-21 tisdag

Ålder idag den 4 december:
73 år, 0 mån, 13 dagar, totalt 26676 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill