Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/46637/Etienne Glaser
<<<<<  >>>>>

Etienne Glaser
svensk skådespelare, regissör och manusförfattare


Wikidata/Q5761000  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1937-09-18 lördag

Ålder idag den 25 okt:
84 år, 1 mån, 7 dagar, totalt 30718 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill