Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/45247/Stephen King
<<<<<  >>>>>

Stephen King
amerikansk författare


Wikidata/Q39829  (foto)

Kategori A = annat

Född 1947-09-21 söndag

Ålder idag den 4 december:
76 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 27833 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill