Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/44858/Mats Erixon
<<<<<  >>>>>

Mats Erixon
svensk friidrottare

Kategori S = sport/idrott

Född 1958-03-19 onsdag

Ålder idag den 30 mars:
65 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 23752 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q5717595
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill