Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/44556/Carl Gustaf af Leopold
<<<<<  >>>>>

Carl Gustaf af Leopold    †
svensk författare, poet och dramatiker


Wikidata/Q984681  (foto)

Kategori A = annat

Född 1756-04-03 lördag
Avliden 1829-11-09 måndag

Född för 268 år, 0 mån, 21 dagar sedan, totalt 97906 dagar

Avled vid en ålder av 73 år, 7 mån, 6 dagar, totalt 26882 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill