Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/44489/Jason Derulo
<<<<<  >>>>>

Jason Derulo
amerikansk sångare


Wikidata/Q243639  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1989-09-21 torsdag

Ålder idag den 13 juni:
34 år, 8 mån, 22 dagar, totalt 12684 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill