Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/42271/Picabo Street
<<<<<  >>>>>

Picabo Street
amerikansk fd. alpin skidåkare


Wikidata/Q10101  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1971-04-03 lördag

Ålder idag den 24 april:
53 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 19380 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill