Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/42130/Kerstin Matz
<<<<<  >>>>>

Kerstin Matz
svensk journalist och författare

Kategori A = annat

Född 1930-12-10 onsdag

Ålder idag den 4 december:
92 år, 11 mån, 25 dagar, totalt 33962 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4966456
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill