Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/41714/Desmond Llewelyn
<<<<<  >>>>>

Desmond Llewelyn
brittisk skådespelare


Wikidata/Q29092  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1914-09-12 lördag
Avliden 1999-12-19 söndag

Född för 107 år, 1 mån, 13 dagar sedan, totalt 39125 dagar

Avled vid en ålder av 85 år, 3 mån, 7 dagar, totalt 31144 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill