Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/41649/Lars Leijonborg
<<<<<  >>>>>

Lars Leijonborg
svensk politiker och socionom


Wikidata/Q946818  (foto)

Kategori A = annat

Född 1949-11-21 måndag

Ålder idag den 4 december:
74 år, 0 mån, 13 dagar, totalt 27041 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill