Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/41394/Bo Ekelund
<<<<<  >>>>>

Bo Ekelund
svensk civilingenjör, friidrottare och idrottsledare


Wikidata/Q887361  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1894-07-26 torsdag
Avliden 1983-04-01 fredag

Född för 127 år, 9 mån, 22 dagar sedan, totalt 46681 dagar

Avled vid en ålder av 88 år, 8 mån, 6 dagar, totalt 32390 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill