Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/40870/Ulricha Johnson
<<<<<  >>>>>

Ulricha Johnson
svensk skådespelerska och sångerska


Wikidata/Q4957189  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1970-08-07 fredag

Ålder idag den 26 september:
52 år, 1 mån, 19 dagar, totalt 19043 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill