Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/39355/John Whitaker
<<<<<  >>>>>

John Whitaker
brittisk hoppryttare


Wikidata/Q608440  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1955-08-05 fredag

Ålder idag den 26 september:
67 år, 1 mån, 21 dagar, totalt 24524 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill