Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/39180/Sebastian Kehl
<<<<<  >>>>>

Sebastian Kehl
tysk fd. fotbollsspelare


Wikidata/Q141354  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1980-02-13 onsdag

Ålder idag den 3 mars:
44 år, 0 mån, 19 dagar, totalt 16090 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på tyska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill