Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/38314/Allen Funt
<<<<<  >>>>>

Allen Funt
amerikansk programledare för Dolda kameran


Wikidata/Q1279204  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1914-09-16 onsdag
Avliden 1999-09-05 söndag

Född för 107 år, 1 mån, 9 dagar sedan, totalt 39121 dagar

Avled vid en ålder av 84 år, 11 mån, 19 dagar, totalt 31035 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på svenska (försök)


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill