Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/37873/Jan Ullrich
<<<<<  >>>>>

Jan Ullrich
tysk cyklist


Wikidata/Q57959  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1973-12-02 söndag

Ålder idag den 26 september:
48 år, 9 mån, 24 dagar, totalt 17830 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikipedia på tyska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill