Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/37118/Sixten Ehrling
<<<<<  >>>>>

Sixten Ehrling    †
svensk dirigent


Wikidata/Q1356552  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1918-04-03 onsdag
Avliden 2005-02-13 söndag

Född för 106 år, 0 mån, 21 dagar sedan, totalt 38738 dagar

Avled vid en ålder av 86 år, 10 mån, 10 dagar, totalt 31728 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill