Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/36895/Elin Bergman
<<<<<  >>>>>

Elin Bergman
svensk sångerska


Wikidata/Q16161780  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1995-08-06 söndag

Ålder idag den 15 augusti:
27 år, 0 mån, 9 dagar, totalt 9871 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill