Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/36570/Christina Johannesson
<<<<<  >>>>>

Christina Johannesson
svensk journalist

Kategori A = annat

Född 1970-03-19 torsdag

Ålder idag den 30 mars:
53 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 19369 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q18243041
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill